Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

«Κρείττων γάρ ἐπαινετός πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ»

Φωτογραφία της Άννα Βαρουδάκη.


«Κρείττων γάρ ἐπαινετός πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ»

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα .

Γράφει στα απομνημονεύματά του ο Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Εκεί οπούφκιαχνα τις θέσες εις τους Μύλους (Κοντά στο Ναύπλιο) ήρθε ο Ντερνυς (Derigny Anri Gautier, Γάλλος ναύαρχος) να με ιδή. Μου λέγει. “Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμον θα κάνετε με τον Μπραϊμη αυτού;” – Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις κι’ εμείς, όμως είναι δυνατός ο θεός όπου μας προστατεύει. Και θα δείξωμεν την τύχη μας σ’ αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραϊμη, παρηγοριόμαστε μ’ ένα τρόπον, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε.

Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Κι όταν κάνουν αυτήνη την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν». Τα θερία που θέλουν να μας αφανίσουν δεν είναι τώρα μόνο οι εχθρικοί λαοί. Είναι και και οι νεοταξικοί κληρικοί που θέλουν να μας ξεβαπτίσουν απ’ την αγία μας Ορθοδοξία! Πλην όμως ας γνωρίζουν ότι επειδή έχουμε αποφασίσει να κρατήσουμε την πίστη μας έως θανάτου θα δυσκολευτούν πολύ!

Πιέζομαι πολύ! Όσο όμως πιέζομαι από την μητρόπολη από κάτι κοπέλια παπάδες που ενώ έγιναν αρχιερατικοί επίτροποι χωρίς να έχουν διόλου φόβο Θεού τους προειδοποιώ ότι συμβαίνει να λειτουργώ κάπως ηρωϊκά όπως οι πρόγονοί μου -βλέπετε το αίμα νερό δεν γίνεται- γι’ αυτό να έχετε υπ’ όψιν σας ότι αν τελικά επιτρέψει ο Θεός κοσμικά να με εξουθενώσετε, πνευματικά θα πάθετε τέτοια ζημία που δεν φαντάζεσθε. Η συνεχόμενη άσκηση πίεσης είναι φυσικό να με ταράζει και αυτό δεν σας βγεί σε καλό. Κατά τα άλλα βγαίνετε στην ωραία πύλη και λέτε «αγαπήσωμεν αλλήλους». 


Και ενώ δεν έχετε ίχνος αξιοπρέπειας να ντρέπεσθε γι αυτά που κάνετε δεν έχετε ούτε και φόβο Θεού! Πάντως να έχετε υπ’ όψιν ότι θα ενημερώνω μέσω του διαδυκτίου συνεχώς τους πιστούς για να γνωρίζει το χριστεπώνυμο πλήρωμα ποιά είναι η συμπεριφορά σας και θα επικαλεσθώ και μαρτυρίες ανθρώπων που τους πιέζετε να μου αρπάξετε ένα μοναστήρι στο οποίο δεν προσφέρατε απολύτως τίποτα! Έγραψα Σάββατο βράδυ έπειτα από απειλές στον Μηχανικό της Μονής!

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

«ΤΕΤΥΦΛΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΠΩΡΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ,ΙΝΑ ΜΗ ΙΔΩΣΙ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΩΣΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΩΣΙ,ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ.»(Ιωανν.ΙΒ’40)


Ερμηνεία-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!

Η μετάνοια είναι το «κλειδί» του Παραδείσου.

Η Ορθή Πίστη όμως, θα φέρει την Ορθή Μετάνοια!

Η δε καλοπροαίρετη –αγαθή καρδιά προαπαιτείται των δύο πρώτων!

Δια της μετανοίας επιστρέφει ο κάθε άσωτος υιός. Είχε όμως και Πίστη και ακούσματα από πριν, γι’αυτό και επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή!

Δια της μετανοίας
έγινε ο Πέτρος σύμβολο Πίστης, λίθος Αληθείας, πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η Εκκλησία του Χριστού, αποκαλούμενος βοανεργές, αξιωθείς μερικώς την Δόξα του Θεού. Είχε και αυτός διδαχθεί, καίτοι έπεσε πολύ χαμηλά.

Δια της μετανοίας
ο προφήτης Δαυίδ συγχωρέθηκε, μολονότι τα πεσίματά του ήταν φοβερά… Ποιος; Εκείνος που είχε άμεση επικοινωνία με τον Θεό και η Πίστη του ήταν Ορθή!

Αν μιλήσουμε δε, για τον εκπεσόντα Ιάκωβο, ομοιάζουν οι πτώσεις του με αυτές του προφήτη Δαυίδ. Συγχωρέθηκε και αυτός. Η δε Πίστη προϋπήρχε και η μετάνοια παραχωρήθηκε!

Στα ανωτέρω παραδείγματα και σε αναρίθμητες άλλες περιπτώσεις, όπου η «σπορά» είχε γίνει, η δε «καρποφορία» ήταν εκδηλωμένη, υπήρχε η Πίστη. Παρόλα ταύτα κατάφερε ο πονηρός να διεισδύσει. Γενομένης δε της μετάνοιας επανήλθαν και αποκαταστάθηκε η σχέση Πατρός και Υιού, επανακτώντας τις «εξουσίες» και δεν έπεσαν πάλι, διότι η ειλικρινής μετάνοια είναι η αλλαγή του νου και φυσικά η μη επανάληψη της αμαρτίας.

Υπάρχουν όμως και άλλες τόσες περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε «σπορά», ούτε «καρποφορία», παρόλα ταύτα ο ληστής είναι πρώτος στον Παράδεισο και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία είναι ένα από τα παραδείγματα μετανοίας.

Πως όμως ο Θεός σώζει ψυχές που δεν δέχτηκαν «σπορά» και που η Πίστη αυτών είναι ανύπαρκτη;

«Ο ερευνών το εσωτερικόν απόκρυφον βάθος των νεφρών και της καρδίας» παραχωρεί στην ψυχή καλής διάθεσης και προαίρεσης να ενεργήσει η χάρη της μετάνοιας ,να επιστρέψει και να σωθεί.

Τυγχάνουν ιδιαίτερης εύνοιας οι ψυχές καλής διάθεσης και προαίρεσης, εν αντιθέσει με τις ψυχές που «ένεκα δε της δυστροπίας των αυτής, την οποίαν προείδεν ο Θεός …»( Ιωαν.ΙΒ’39)

Και «λόγω της κακής των διαθέσεως και προαιρέσεως παραχώρησεν ο Θεός να τυφλωθούν οι οφθαλμοί της διανοίας των και να σκοτισθεί η καρδία των, δια να μη ίδουν με τους πνευματικούς οφθαλμούς και να μη εννοήσουν με την καρδίαν τους και επιστραφούν δια της μετανοίας και ιατρεύσω τας ψυχάς των.»(Ιωαν.ΙΒ’40)

Παραχώρησε, έκανε, έδωσε χώρο δηλαδή, δεν το επιδίωξε, δεν προέκυψε από αυτόν ούτε εξ’αρχής ήταν αυτός ο σκοπός Του. Αλλά διέκρινε από πριν, την κακή διάθεση και προαίρεση και παραχώρησε, άφησε χώρο τον οποίο εκμεταλλεύτηκε «ο άλλος» και η ψυχή πλέον, χωρίς να αντιλαμβάνεται ακολουθεί «τον υποβολέα της» παρασυρόμενη διαρκώς προς το χειρότερο! Μόνη αποφάσισε, αυτεξούσια επέλεξε το κακό αντί του καλού.

Με ακρίβεια μας αναφέρει ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό:

«Δεν ήλθα δια να επιφέρω ειρήνη αλλά μάχαιραν και διαίρεσιν και διχασμόν, δια τα οποία όμως υπεύθυνος είναι η κακία των ανθρώπων και όχι το Ευαγγέλιον Μου.»(Ματθ.Ι’34)

Αν δεν έστελνε τον Υιό Του ως ύστατη προσπάθεια …κανείς δεν θα σωζόταν!

Μα γιατί ο Κύριος, ακόμα και αν η ψυχή θελήσει να μετανοήσει και να επανέλθει ,παραχωρεί ώστε να μην γίνει τούτο;

Λέει ο Άγιος:

«Εάν ίδη κανείς τον αδελφόν του χριστιανόν να αμαρτάνη αμαρτίαν ,που δεν επιφέρει πνευματικόν θάνατον, θα ζητήσει παρά του Θεού και θα δώσει εις αυτόν ο Θεός ζωήν. Εννοώ ότι θα δώση ο Θεός ζωήν εις εκείνους που αμαρτάνουν μη θανάσιμα αμαρτήματα. Υπάρχει αμαρτία που οδηγεί εις τον πνευματικόν θάνατον. Δε συνιστώ δια την θανάσιμον αυτήν αμαρτίαν να παρακαλέση κανείς τον Θεόν.»(Α’Ιωαν.Ε’16)

Εάν κάποιος διαπράξει μεγάλη αμαρτία έως και φόνο ανθρώπου (σωματικό), μπορεί να μετανοήσει τόσο που «πολλά να κερδίσει» και το θύμα να σωθεί ψυχικώς ξεπληρώνοντας αμαρτίες (πολλά παραδείγματα έχουμε από τα Άγια βιβλία).

Να λοιπόν γιατί τα περί βίου αμαρτήματα δεν θέλουν κρίση και εναποθέτονται στον Θεό, διότι μπορεί κάλλιστα ο αμαρτάνων να συγχωρεθεί δια της μετανοίας, ενώ ο κρίνων να μείνει με την αμαρτία της κρίσης, που ίσως ποτέ δεν μάθει την επαναφορά και τα αποτελέσματα της μετάνοιας του αμαρτάνοντα.

Δεν είναι όμως το ίδιο με αμαρτήματα βαριά που προξενούν πνευματικό, ψυχικό θάνατο, περί Πίστεως δηλαδή. Γι’ αυτό και ο Άγιος της Αγάπης, μας συνιστά να μην προσευχόμαστε γι’αυτούς που τα προξενούν.

Ο δε Ιερός Χρυσόστομος, συνεχίζει: «Το μη κρίνετε ίνα μη κριθείτε περί βίου εστί ου περί Πίστεως», όπως προαναφέρθηκε.

Και προσθέτει:

«Ο μη λέγων την θείαν αλήθειαν υπεύθυνος εστί του αίματος τουτέστι της σφαγής των ψυχών των πλανομένων», που καταλήγουν αιρετικοί. Όλοι οι Άγιοι έχουν κοινή άποψη και κυρίως στα θέματα Πίστεως.

Ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Ο σιωπών δοκεί συναινείν» και προσθέτει:

«Της σιωπής το κρίμα φοβερόν εστί».Και αλλού πάλι μας λέει:

«Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενον είναι η Πίστις τούτο είναι ίδιον της αρνήσεως, το δε να ελέγχει είναι Ομολογία ειλικρινής».

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει: «Η σιωπή είναι η 3η μορφή αθεΐας».

1η) η δια λόγου άρνηση

2η) η δια της πράξης (έργου)

3η) η δια της σιωπής που παραπέμπει στη συνενοχή και συνέργεια.

Συνεπώς, αυτοί που δημιούργησαν και συμμετείχαν στη συναγωγή της ληστρικής ΨΕΥΔΟ-συνόδου Κρήτης ,κατά τον Άγιο είναι άθεοι μετά βεβαιότητας, διότι και οι τρεις μορφές αθεΐας εκδηλώθηκαν και υπογράφηκαν. Όποιος θέλει μπορεί να βεβαιωθεί για την αλήθεια του λόγου!

Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης λέει: «Εντολή γαρ Κυρίου μη σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης Πίστεως. Ώστε, ότε περί Πίστεως ο Λόγος εστίν ειπείν, εγώ τις ειμί; Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης;… ουά οι λίθοι κεκράξουσι και συ σιωπηλός και αφροντίς;»

Πως λοιπόν ο Θεός να σώσει αυτούς που με δόλο εφόνευσαν (ΔΟΛΟ-φόνησαν), όχι τα σώματα των αδελφών τους, αλλά τις ψυχές αυτών και των οποίων ο θάνατος είναι αιώνιος;

Πώς να συγχωρεθεί πνευματικός φόνος που είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, δεδομένου ότι και το Πνεύμα είναι εν δυνάμη Άγιον;

Να γιατί πωρώνει και τυφλώνει τας καρδίας και τους οφθαλμούς αυτών ώστε να μην επανέλθουν και σωθούν.

Αυτό εννοεί ο Κύριος όταν λέει:

«Αλλοίμονον εις σας τους νομοδιδασκάλους. Διότι με την διεστραμμένην διδασκαλία σας εσκοτίσατε τας διανοίας των ανθρώπων και τους αφηρέσατε το μέσον με το οποίον σαν με άλλο κλειδί θα οδηγούντο εις την γνώσιν του πραγματικού δρόμου της σωτηρίας. Έτσι δε και σεις δεν εμβήκατε εις τον δρόμον αυτόν, που θα σας έφερεν εις τον Χριστόν και εις την Βασιλείαν Του, αλλά και εκείνους, που ήθελαν και προσεπάθουν να έμβουν τους ημποδίσατε».(ΛΟΥΚ.ΙΑ’52)

Δεν τους άφησε περιθώρια συγχώρεσης αλλά τους είπε: «Αλλοίμονον εις σας…».Και αλλού τους πετά έξω από την Βασιλεία Του κακήν –κακώς λέγοντάς τους: «Έξω και μακράν από την πόλιν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και καθένας ,που αγαπά και πράττει την πλάνην και το ψεύδος της αμαρτίας.» (Αποκ.ΚΒ’ 15)


Για τους αιρετικούς ο Απόστολος μας παραγγέλλει: «Μετά μίας και δευτέρας νουθεσίας παραιτού».

Διότι εσύ θα τους λες πως πρέπει να τηρούν τις εντολές του Κυρίου με ακρίβεια, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού και αυτοί θα σου λένε ότι:

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι μας πει η Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία μας πει να πάμε σε ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ και ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ….θα πάμε!!»

Άντε να συνεννοηθείς και να πείσεις τώρα αυτούς όταν δεν καταλαβαίνουν ότι η Εκκλησία του Χριστού ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΕΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ!! Διότι, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που ήδη έχει πει κατ’επανάληψη για τους αιρετικούς που είναι ΕΧΘΡΟΙ της Εκκλησίας!

Συνεπώς αυτοί που λένε αυτά δεν εννοούν την Εκκλησία του Χριστού αλλά την «Εκκλησία» που έφτιαξαν οι ίδιοι στα μέτρα τους!! Όλοι αυτοί είναι ΟΡΓΑΝΑ και ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ του ΑΝΤΙ-χρίστου κατά τους Αγίους, διότι ήδη έγιναν αιρετικοί, απομένει επισήμως να χαρακτηριστούν όοοταν….συνέλθει Σύνοδος!

Συνεχίζοντας ο Άγιος λέει ότι, αν επιμένεις συζητώντας με αυτούς το λιγότερο που έχεις να πάθεις είναι να ζημιωθείς.

Φανταστείτε το …περισσότερο που έχεις να πάθεις!.. Μάλλον εννοεί ότι θα καταστραφείς!

Ο Άγιος της αγάπης, αν δεν συνέτρεχε σοβαρός λόγος δεν θα μας έλεγε:

9 «Καθένας που βγαίνει έξω και δεν μένει μέσα εις την διδαχήν του Χριστού δια της ακριβούς τηρήσεως αυτής,αυτός δεν έχει τον Θεόν,αλλ’είναι χωρισμένος από αυτόν….»

10 «Εάν κανείς σας επισκέπτεται και δεν φέρη την διδαχήν αυτήν,μη δέχεσθε αυτόν προς φιλοξενίαν εις την οικίαν σας και ούτε χαιρετισμόν να απευθύνετε προς αυτόν.»

Να πως δικαιολογείται η πώρωση και η τύφλωση τους αφού δεν μπορούν να εννοήσουν ότι ούτε χαιρετισμό δεν μας επιτρέπει στους αιρετικούς, πόσο μάλλον μνημόνευση ,συμπροσευχές και κοινό ποτήριο με αυτούς!!!

11 «Διότι εκείνος,που χαιρετά αυτόν,γίνεται συγκοινωνός προς τα πονηρά του έργα,επειδή με την σχέσιν του και τον χαιρετισμόν του τον ενθαρρύνει εις εξακολούθησιν αυτών.» (Β’Ιωαν.9,10,11)

7 «Πρέπει δε να βαδίζετε τον δρόμον της αγάπης και να μη είσθε διεσπασμένοι, διότι ανεφάνησαν εις τον κόσμο πολλοί που διδάσκουν πλάνας και πλανούν με αυτάς τους πιστούς..»(Β’Ιωαν.7)

Στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ των ΠΙΣΤΩΝ έγκειται η ικανότητά τους να διακρίνουν ποιος διδάσκει ΠΛΑΝΗ και ποιος ΧΡΙΣΤΟ!

Ο Άγιος Συμεών με σαφήνεια μας διδάσκει για το δικό μας καλό και για όποιον θέλει φυσικά, λέγοντάς μας: «…μην παραδώσεις τον εαυτόν σου σε ΑΠΕΙΡΟ ή ΕΜΠΑΘΗ ΔΑΣΚΑΛΟ, για να μη διδαχθείς αντί ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ τη ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ζωή.» (Φιλοκ. Δ’ Αγ. Συμεών νέος θεολόγος κεφ.32,σελ.18)

Ενημερώνοντάς μας με αγάπη, ο Άγιος μας πληροφορεί :

«Και τώρα πλέον είναι ο ΑΝΤΙ-χριστος εν τω κόσμω δια των αιρέσεων και των ΨΕΥΔΟ-διδασκαλιών που προπαρασκευάζουν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσιν του.»(Α’ιωαν.Δ’3)

Ενώ διαβάζεται εύκολα, δύσκολα κατανοείται διότι ο πονηρός παρεμβαίνει μη θέλοντας τα σχέδιά του στο φως.

Ποιον να ακούσω εγώ τώρα, ο ανάξιος;

Τον Άγιο που του τα είπε ο ίδιος ο Θεός ή τον κάθε απατεώνα όταν μου λέει έστω και κάτι το αντίθετο;

Και είναι απατεώνες όλοι όσοι προσπαθούν να αλλάξουν και να προσβάλλουν το: «πλὴν ὁ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὐ ἂν ἥξω»(Αποκ.Β’25)

και το : «εάν τας εντολάς μου τηρήσητε, μενείτε εν τη αγάπη μου…»(Ιωαν.ΙΕ’10)

Σας ερωτώ αδελφοί μου τηρούν τις εντολές οι ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ που λένε πως είναι προσωρινές και αποκαλούν τον πάπα «αγιότατο»;


Προτιμώ να μείνω εν τη αγάπη ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, με κάθε τίμημα και μακριά από τους ΠΛΑΝΟΥΣ και ΣΚΟΤΙΣΜΕΝΟΥΣ.

Έχουμε εντολή και άγγελος να παρουσιασθεί και να μας πει κάτι αντίθετο του Ευαγγελίου ,ανάθεμα, να μην τον ακούσουμε!!

Η Εκκλησία είναι ΜΙΑ,ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!

Μόνο ο πάπας, ο ένας εκ των δύο ΑΝΤΙ-χρίστων κατά τον Ισαπόστολο Πατρο-Κοσμά έχει φτιάξει πολλές «εκκλησίες» για να σκορπίσει τα πρόβατα και να τα κατασπαράξουν οι λύκοι και δυστυχώς πολλοί τον ακολουθούν ονομάζοντάς τον «αγιότατο» και δεν φτάνει αυτό αλλά…. απαιτούν να συμπορευθούν μαζί τους όλοι οι Ορθόδοξοι.

Δεν έχουν καταλάβει τίποτα από το Ευαγγέλιο. Δεν είναι απλώς ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, χρήζουν μάλλον εξορκισμού!!

Ασχοληθείτε με τα θέματα αυτά αδελφοί μου, γιατί είναι πολύ σοβαρά και βρισκόμαστε στους έσχατους που θα ζητηθούν από όλους μας ευθύνες!

Λέει ο Άγιος Απόστολος:

4 «Εάν ο Θεός ακόμη και τους αγγέλους, όταν ημάρτησαν, δεν ελογάριασεν, αλλά αλυσοδεμένους εις το σκότος τους έρριψεν».

5 «Και εάν τον παλαιόν κόσμον,που έζησε προ του κατακλυσμού,δεν τον ελυπήθει».

6 «Και εάν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας μετέβαλεν εις στάχτην και τας έθεσε φοβερόν παράδειγμα εις εκείνους,που εις το μέλλον θα έζων ασεβώς»

9 «Εάν εις όλας αυτάς τας περιπτώσεις έτσι ενήργησεν ο Θεός,εξάγεται λοιπόν εκ τούτων,ότι γνωρίζει καλά ο Κύριος,τους αδίκους,καίτοι θα τιμωρούνται και κατά τον μεταξύ χρόνον,γνωρίζει να τους φυλάττη δια την ημέραν της κρίσεως οπότε θα τους επιβάλλει ολόκληρον την αρμόζουσαν τιμωρίαν.» (Β’Πέτρου Β’ 4,5,6,9).

Αν λοιπόν για όλες αυτές τις αμαρτίες ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ο Θεός δεν τους λυπήθηκε και η τιμωρία ήταν αυστηρή, φανταστείτε τι θα υποστούν οι πρόδρομοι του ΑΝΤΙ-χρίστου οι οποίοι βάλλουν την Αγιασμένη Εκκλησία ΤΟΥ και ταυτόχρονα υποκρίνονται τους Χριστιανούς. Τους χρησιμοποιεί για να «φανούν και χωρισθούν οι πιστοί και ευθείς από τους ΑΠΙΣΤΟΥΣ και ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΣ!!»

Η τιμωρία τους δε, μεγαλύτερη διότι εκτός των περί βίου αμαρτημάτων, για τα οποία έχουμε εντολή να μην ασχολούμαστε, έπεσαν και στα περί Πίστεως θέλοντας να γκρεμίσουν ό,τι οικοδόμησε ο Υιός δολοφονώντας ψυχές!!

ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΣΟΙ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΘΕΟ πριν να είναι πολύ αργά!

Εάν τις κακοδοξίες τις λέει ένας λαϊκός,… μικρό το κακό! Την ψυχή του θα απολέσει.

Εάν όμως είναι ρασοφόρος και κηρύττει «γυμνή τη κεφαλή» αίρεση τινά, φανταστείτε το μέγεθος «της σφαγής των ψυχών των πλανεμένων».

Εάν τώρα είναι ρασοφόρος και δεν υπακούει στις Οικουμενικές Συνόδους που καταδίκασαν αυτές τις αιρέσεις και μολονότι αυτές είναι κατεγνωσμένες και καταδικασμένες, εκείνος συνεχίζει να τις κηρύττει, επιπλέον δε, καταλύει ό,τι είναι Ορθόδοξο, αντιλαμβάνεσθε αδελφοί μου ότι και δίπλα του να περάσεις θα μολυνθείς!

Λέει ο Άγιος:

«Έτσι και σεις είσθε γεμάτοι κακίαν την οποίαν κρύπτετε με την υποκρισίαν, και εκείνοι που σας πλησιάζουν ΑΝΥΠΟΠΤΟΙ …μολύνονται και διαφθείρονται».(Λουκ.ΙΑ’44)

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Κύριος είπε: «Φεύξονται!», δηλαδή να φύγετε μακριά από την φωνή των απατεώνων, αλλοτρίων. Δεν μας είπε απλά «φύγετε» αλλά… «φύγετε μακριά»!

Ούτε αυτά γίνονται ξαφνικά και σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να πούμε ότι γίνονται από αμέλεια ή από λάθος. Ο χρόνος που μεσολαβεί είναι μεγάλος. Λάβετε υπόψιν σας πως έχουν περάσει πάνω από 15 μήνες από τη Συναγωγή της ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟ-συνόδου Κρήτης, χωρίς να ενημερώσουν το λαό, περιμένοντας να δουν αν αντιδράσει!!!

(Γι ’αυτό τους αποκαλώ ΠΟΝΗΡΟΥΣ!) Οι δε συμβουλές και αντιδράσεις αυτών που γνωρίζουν… χιλιάδες! Και οι ψυχές στο μεταξύ που φεύγουν πλανεμένες,… χάνονται αιωνίως!

Με απίθανα επιχειρήματα επικαλούμενοι την «αγάπη» ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ το ποίμνιο που πράγματι, έχει ανάγκη στήριξης και το οδηγούν στη σφαγή!


Αυτοί θα φέρουν τον ΑΝΤΙ-χριστο και όχι η πόρνη και ο κλέφτης. Η ιστορία θα επαναληφθεί με ακρίβεια αλλά με άλλα ονόματα.

Όλα συγχωρούνται..αλλά η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος…ΠΟΤΕ!!!

Αντί να συνετιστούν, λοιπόν και να επανέλθουν πρόσθεσαν στη λίστα των βλασφημιών τους και το «αγιότατος και μακαριότατος»…ο πάπας!!!!

Μιλάω στον πληθυντικό «να συνετισθούν» διότι μπροστά στο Ιερό Θυσιαστήριο ,ενώπιον του Θεού ομολογούν πολλοί ότι «ΟΡΘΟΤΟΜΕΙΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» όταν αναφέρονται οι βλασφημίες αυτές. Συμφωνούν επομένως, όσοι μνημονεύουν αυτόν… που ούτε να τον κατονομάσω δεν θέλω!

«Διότι εκείνον τον άνθρακα, Τον οποίον ο Ησαΐας λέγει, πως ουδέ τα Σεραφείμ δεν ετόλμησαν χωρίς λαβίδα να πιάσουν. Και το Σωτήριον του Θεού, ήγουν τον Χριστόν, βλέπεις συ ο ιερεύς πάντοτε και με τα χέρια σου τον πιάνεις. Τον οποίον Χριστόν ο Συμεών ο Θεοδόχος μίαν φοράν μόνον τον είδε και τον έπιασε. Πόσην λοιπόν αγιότητα πρέπει να έχει ο ιερεύς ,και παρρησίαν προς τον Κύριον, ως μεσίτης Θεού και ανθρώπων, εν τη ιερά και σεβασμία λειτουργία, ίνα μη αναξίως λειτουργών κατάραν αντί ευλογίας πάρη και σκότος κερδίσει αντί φωτός και κατάκρισιν και κόλασιν απέραντον, αντί ευλογίας και μακαριότητος;

Ένοχος έσται του Σώματος και Αίματος Του Κυρίου, «ος αν εσθίη τον άρτον,ή το ποτήριον του Κυρίου,πίνη αναξίως».

Διατί γίνεται ένοχος; Ότι το έχυσε κάτω, και λογίζεται το πράγμα, ωσάν να το έσφαξε μόνον, αλλά δεν είναι θυσία. Ωσάν και τότε, όπου Τον εκέντησαν εκείνοι, όχι δια να πίουν τον εκέντησαν αλλά δια να χύσουν το αίμα Του.

Ούτω και οποίος ιερουργεί, και μεταλαμβάνει αναξίως, τίποτε απ’εκείνο δεν μετέχει». (Ιερ.Χρυσ. λόγος 34ος )

Τους τυμπανιαίους βδελύσσεται και η γη… και δεν τους δέχεται, αρνούμενη να τους αποσυνθέσει!! Τώρα έκραξε εκτός των λίθων και το χώμα της γης. Έτσι «ώστε να μη χωρή δικαιολογία για την τυχόν αποπλάνησίν σας!»(Μαρκ.ΙΓ’23)

Την ψυχή του ανθρώπου που έπλασε ο δημιουργός με άπειρη αγάπη για να μείνει αιωνίως πλησίον Του, αφού αποκτήσει το καθ’ομοίωση του Πατρός, ασκούμενη τον καλόν αγώνα της κάθαρσης,ΕΣΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ των ψυχών,ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ,ΑΝΤΙ-χριστοι,την παραπλανάτε με δόλια τεχνάσματα,της αλλάζετε πορεία οδηγώντας την στον όλεθρο!!

Δεν περιορίζεσθε μόνο στη δική σας ψυχή αλλά σας απασχολεί…η ψυχή των άλλων…ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΤΕ!!

Απ’ό,τι έχει πει ο Χριστός μας και έχουν ΕΜΠΡΑΚΤΑ διδάξει οι ΑΓΙΟΙ ,ΕΣΕΙΣ αρέσκεστε να κάνετε τα ΑΝΤΙΘΕΤΑ!

Ο ποιητής του σύμπαντος κόσμου είπε: «Όστις…θέλει!» αφήνοντας ελεύθερη την ψυχή να διαλέξει, γιατί τη θέλει ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ μαζί ΤΟΥ!!

Γι’αυτό και ρώτησε τους μαθητές Του: «Μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε;»

Ενώ ΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΕ την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, την χειρότερη όλων των εξαρτήσεων, αποσκοπώντας στην ΛΑΤΡΕΙΑ του ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΑΣ (προσωπολατρία) και όχι στην ΧΡΙΣΤΟ-ΛΑΤΡΕΙΑ!

Σας έχει πει: «Το ίδιον και εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του Χριστιανόν, ΔΕΝ είναι παιδί ΘΕΟΥ!»(Α’Ιωαν.Γ’10) και ΕΣΕΙΣ αποδεικνύετε το χειρότερον, όχι μόνον ΔΕΝ αγαπάτε αλλά…. ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΤΕ κιόλας τον αδελφό σας, τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ Χριστιανό!

Σε εσάς απευθύνθηκε: «Σας διαβεβαιώ όμως εν πάση αληθεία, ότι είσθε εκμεταλλευταί του ποιμνίου και κλέπται των προβάτων. Εκείνος που δεν εμβαίνει από την πόρταν εις την μάνδραν, εις την οποία φυλάττονται τα πρόβατα, αλλ’ανεβαίνει από άλλο μέρος δια να πηδήση μέσα κρυφίως, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής.» (Ιωαν.Ι’1)

«Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά δια να κλέψη και δια να σφάξη και δια να παραδώση εις την πλήρη καταστροφήν τα πρόβατα.» (Ιωαν.Ι’10)

Και ΣΑΣ ΤΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ λέγοντάς:

«Τέτοιοι μισθωτοί είσθε και σεις οι σημερινοί λειτουργοί του ιερού και οι νομοδιδάσκαλοι,που μόνον δια τα πρόσκαιρα οφέλη έχετε προσκολληθή εις το ποίμνιον του Θεού,το οποίον επιβουλεύεται ως άλλος λύκος ο διάβολος, καθώς και όλοι όσοι γίνονται όργανά του.»(Ιωαν.Ι’12)

Και δεν απευθύνεται στους Άγιους Ιερείς που υπάρχουν ανάμεσά μας !!

Να γιατί προετοιμάζετε τον ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-χρίστου, διότι ο νους σας ΣΚΟΤΙΣΤΗΚΕ, η καρδιά σας ΠΩΡΩΘΗΚΕ και …τα μάτιά σας ΤΥΦΛΩΘΗΚΑΝ!!!
Φέρτε πίσω ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ των ψυχών, τους αδελφούς σας και σώστε τις ψυχές τους, τώρα που….. υποτίθεται πως μετανοήσατε!

Οι άνθρωποι αυτοί χάθηκαν δια παντός, στους αιώνας των αιώνων, διότι τους έπρεπε βοήθεια και ΕΣΕΙΣ ως ΤΥΦΛΟΙ και ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ τους οδηγήσατε –ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-στον αιώνιο θάνατο!

Γι’αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει γι’ αυτούς που αμαρτάνουν επιφέροντας πνευματικό-ψυχικό θάνατο σε ανθρώπους … «να μην προσευχόμεθα, επιδιώκοντας τη σωτηρία της ψυχής των, διότι αγνοούμε τις τόσες ψυχές των απολεσθέντων που πλανήθηκαν εξαιτίας των και χάθηκαν ως αιρετικοί… στους αιώνας των αιώνων.

Τι Θεός θα ήταν άλλωστε και τι Πατέρας, όταν από τη μία ενδιαφερόταν για τη σωτηρία των ψυχών των παιδιών Του ,κρεμασμένος μέχρι Σταυρού και από την άλλη να έδινε ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και ΧΑΡΗ στους αιρετικούς ….να δολοφονούν τις ψυχές των τέκνων Του, που αγωνίζονται με ακρίβεια ως έχουν εντολή!

Τα θέματα είναι ΞΕΚΑΘΑΡΑ και οι δρόμοι …ΔΥΟ!

Γι ’αυτό είπε: «Εκείνος που δεν είναι εξ’ όλης του της ψυχής μαζί μου είναι εναντίον μου. Και εκείνος ,που δεν μαζεύει με εμέ τα πνευματικά πρόβατά μου, ούτος σαν άλλος λύκος τα σκορπίζει». (ΛΟΥΚ.ΙΑ’ 23),πράγμα που επαληθεύεται απόλυτα στις μέρες μας!

Και πάλι είπε: «Θα μείνετε δε εις την αγάπη που σας έχω, εάν φυλάξετε τας εντολάς μου…»(Ιωαν.ΙΕ΄10)

Πώς να σιωπάς και να αδιαφορείς όταν βλέπεις ότι με ΔΟΛΟ φονεύουν τις ψυχές των αδελφών μας;

Να γιατί, στα περί βίου… το στόμα κλειστό, ενώ στα περί ΠΙΣΤΕΩΣ «πρέπει να κραυγάζει από τις ταράτσες»!(Ματθ.Ι’27)

Αυτός είναι και ο λόγος που οι κανόνες (πηδάλιο) της Εκκλησίας μας είναι αυστηροί και αμετακίνητοι θέλοντας να προστατεύσουν τις ψυχές από πλάνη, σχίσμα και αίρεση που μετά βεβαιότητας θα οδηγηθούν στην απώλεια!

Να γιατί οι ΑΝΤΙ-χριστοι (οι εναντίον Του) δεν θέλουν τους κανόνες, διότι εμποδίζουν τα δολοφονικά σχέδιά τους και τους ονομάζουν τείχη του αίσχους!

Όταν ο Κύριός μας λέει: «ερευνάτε τις γραφές» και όχι διαβάστε ή μελετήστε… κατανοούμε γιατί το λέει;

Κατά την έρευνα όλος ο νους και η διάνοια είναι επικεντρωμένοι και δοσμένοι στο θέμα. Βλέποντας ο Κύριος το ενδιαφέρον και τον ζήλο, ενισχύει την κατανόηση του νου δίνοντας «γλυκίσματα». Όταν όμως η ψυχή διαβάζει με τους οφθαλμούς του σώματος και μόνον ,ο δε νους και η διάνοια «τυρβάζουν περί πολλών» πως είναι δυνατόν να βοηθηθεί και να κατανοήσει όταν «δεν επιλέγει την εκλεκτή μερίδα»;

Μοιάζει αυτό με τον άνθρωπο που συναντά τον βασιλιά για κάποιο θέμα και μπροστά του αδιαφορεί μη δίνοντας τη δέουσα προσοχή. Είναι δυνατόν αυτός να τύχει της εύνοιάς του;

Πόσο μάλλον όταν έμπροσθεν έχουμε τον Θείο Λόγο που είναι ο ίδιος ο Θεός! Αντί όμως να προσφέρουμε με την εγρήγορσή μας όλον τον νου μας, εμείς σκεφτόμαστε ότι… αρκετά διαβάσαμε, κάναμε και σήμερα το χρέος μας απέναντι στο Θεό.

Έχει ειπωθεί πως το Ευαγγέλιο ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΕΙ από όλους ,γιατί και πολλοί που το ερευνούν τυγχάνουν κακής προαίρεσης. Πόσο μάλλον όταν δεν έχει ερευνηθεί ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ από κάποιους που θέλουν να ονομάζονται Χριστιανοί !

Αυτοί κινδυνεύουν να αλυσοδεθούν εκ των οργάνων του διαβόλου (αιρετικών) και συρόμενοι από την μύτη να περιπαίζονται ενώπιον του ΠΑΤΡΟΣ τους!

Μετά από 1984 χρόνια και ενώ θα έπρεπε να επικοινωνούμε με τα μάτια , «διαφωνούμε» στο αν η Εκκλησία είναι ΜΙΑ ή 348!!!

«Διαφωνούμε» στο ότι οι αιρετικοί είναι πρόδρομοι του ΑΝΤΙ-χρίστου, μολονότι έχει βεβαιωθεί από τον ίδιο τον Θεό και τους Αγίους Του.

Ο διάβολος ,φυσικά κάνει τη δουλειά του, αλλά και εμείς αυτό που μας παραγγέλλει ο Πατέρας μας και … «όστις θέλει».

Ο Άγιος Συμεών μας λέει:

«Να ικετεύεις το Θεό με ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ και ΔΑΚΡΥΑ να σου στείλει ΟΔΗΓΟ ΑΠΑΘΗ και ΑΓΙΟ!! Αλλά και εσύ ο ίδιος να μελετάς τις θείες γραφές και μάλιστα τα πρακτικά συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, για να αντιπαραβάλλεις σε αυτά τη διδασκαλία και τις πράξεις του δασκάλου και γέροντά σου, βλέποντάς τες όπως σε καθρέφτη και εξετάζοντάς τες. Και όσα είναι σύμφωνα με τις γραφές να τα ΕΓΚΟΛΠΩΝΕΣΑΙ και να τα ΚΡΑΤΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ, τα ΝΩΘΑ όμως και ΞΕΝΑ να τα ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ και να τα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ, για να μην ΠΛΑΝΗΘΕΙΣ. Γιατί να ξέρεις, ΠΟΛΛΟΙ ΠΛΑΝΟΙ και ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ». (Φιλοκ.Δ’ Άγιος Συμεών νέος θεολόγος,κεφ.33-σελ.18)

Μιλούσε ο Άγιος για τότε, το 1000μ.Χ.

Φανταστείτε τώρα τι θα μας έλεγε….!

Πως όμως να αντιπαραβάλλεις και μάλιστα ως σε καθρέφτη ,όταν η ψυχή έχει άγνοια –είναι ΑΚΑΤΗΧΗΤΗ;

Όταν υπάρχει άγνοια του Θείου Λόγου, επόμενο είναι ο τορνευτός και ξύλινος λόγος των απατεώνων –ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, να εισακουστεί και αλλοίμονο στην ψυχή που… τυφλά ακολουθεί…. τον τυφλό!

Αδελφοί μου, τώρα σας παραμυθιάζουν ότι αιρετικοί είναι μόνο οι ιεχωβάδες. Εσείς μην τους πιστεύετε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά από πού «φύτρωσαν» οι ιεχωβάδες και πως πηγή όλων των αιρέσεων είναι ο παπισμός ο οποίος στοχεύει στον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ γι’αυτό ονομάζεται ΠΑΝ-αίρεση. Τέλος, θέλει να φέρει την ΠΑΝ-θρησκεία,τον ερχομό του ΑΝΤΙ-χριστου!

Το διαφήμιζαν κιόλας…(βλ.: ακόλουθη φωτογραφία):


Γι’ αυτό μας είπε: «Ιδού προείρηκα υμίν άπαντα», καθιστώντας μας υπεύθυνους για την τυχόν άγνοιά μας και στη συνέχεια «Ώστε να μην υπάρχει καμία δικαιολογία για την τυχόν αποπλάνησή σας! Επομένως, τον ακατήχητο-κενό χώρο του πνεύματος το καταλαμβάνουν η πλάνη και η αίρεση.

Δύο είναι οι δρόμοι, τρίτος Δεν υπάρχει!!

Ή με τον Θεό βιώνοντας την ΑΛΗΘΕΙΑ, ή με τον διάβολο και τα όργανά του αργο-πεθαίνοντας στο σκότος και στην πλάνη και που για αυτούς «Έχει ετοιμασθεί το μέρος και ο τόπος των μέσα εις την λίμνην, που βράζει και καίεται με φωτιά και με θειάφι. Και ο αιώνιος αυτός χωρισμός από εμέ και η ατελεύτητος αυτή τιμωρία και βάσανος είναι ο δεύτερος θάνατος».(Αποκ.ΚΑ’8)

Αδελφοί μου, υπάρχουν ψυχές αγαθές, αγνές, ανιδιοτελείς που θα αφυπνισθούν και θα προβληματιστούν. Υπάρχουν όμως και ψυχές κακής διάθεσης και προαίρεσης που περισσότερο θα σκανδαλιστούν.

Μα κι αν κανείς δεν ακούσει ΕΣΥ ΑΔΕΛΦΕ που προσεύχεσαι με πόνο και δάκρυα ,τα μεσάνυκτα, για την Ελλάδα μας και για όλον τον κόσμο τον μισθό σου τον πήρες!

Δεν θα είναι όμως λίγοι αυτοί που θα κατανοήσουν, όπως δεν θα είναι λίγοι και αυτοί που θα ντραπούν. Ας γυρίσουν στην αγκαλιά του γλυκύτατου Ιησού και ας μη αποκάμουν.

Διότι «και περί πολλών εκχυνόμενον»! Πόσων….;; Άγνωστο σε εμάς!

Ζούμε μοναδικές-ιστορικές στιγμές (γι’ αυτούς που τις αντιλαμβάνονται και συμμετέχουν) και ας λένε κάποιοι ότι……«δεν έχει αλλάξει τίποτα»!!!

Ζούμε περίοδο που ο ΑΝΤΙ-χριστος πλανά ακόμα και τους εκλεκτούς!!

Τελούνται ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ που ψάχνουν που την κεφαλήν κλίνη (έχουν όμως χαρά, γιατί έτσι λένε οι …μακαρισμοί για αυτούς που διώκονται για την Πίστη τους)!

Μετά από 1984 χρόνια επιχειρείται η μεγαλύτερη επίθεση του ΑΝΤΙ-χρίστου (δεν τους βγαίνει για περαιτέρω καθυστέρηση ο χρόνος), όχι για μια δογματική διαφορά αλλά για την ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ!

Επειδή όμως ο διάβολος γνωρίζει ότι: «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» σκοπό έχει να χαθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές και μάλιστα των εκλεκτών.

Όλοι αυτοί οι λόγοι δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν το σχέδιο του Θεού. Μη γένοιτο! Ούτε να αποθαρρύνουν. Το αντίθετο μάλιστα, σκοπό έχουν να εντείνουν την εγρήγορση και να επαναφέρουν όσους τείνουν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα!

Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ συνοδεύεται πάντα από «φόβο Θεού» (και μην παρερμηνεύσετε τη λέξη «φόβο»), μήπως και παρεκκλίνεις των εντολών, μήπως και δυσαρεστήσεις τον Κύριόν σου και Θεόν σου, τον αγαπημένο σου Πατέρα.

Αυτό σε κρατάει σε εγρήγορση, προ-φυλάσσοντάς σε από «πτώση»!

Είθε ο Θεός να φωτίζει τον νου μας αλλά και εμείς να το αναζητάμε με όλην την δύναμη και ο νοών νοείτο.

Αδελφοί μου, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ!...ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ…ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ,ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ και ΤΗΣ Ν.Τ.Π.

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Video - φωτογραφίες ΝΕΑΣ δίωξης μοναχού από τη Ρουμανία. Σχόλιο.

Αποτέλεσμα εικόνας για διωξεις μοναχων

Οι επιταγές «αγάπης» των οικουμενιστών

οδηγούν στην… αποτείχιση 

Τη Δευτέρα το βράδυ, στην αυλή της σκήτης Ραντένι, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο από το Μοναστήρι Πέτρου Βόντα, που «ξεφόρτωσε» τον μοναχό Sava Vulpe, με τις αποσκευές του μαζί.

Ο συγκεκριμένος μοναχός, ετών 62, βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω προσβολής του από πολιομυελίτιδα σε ηλικία 2 ετών.

Από την συνέντευξη-συζήτηση (βλ. βίντεο), με τον θεολόγο Mihai-Silviu Chirilă και τον ομολογητή ιερομόναχο Π. Pamvo Jugănaru προκύπτει ότι ο μοναχός Σάββας εκδιώχτηκε, έπειτα από 15 χρόνια[1] κανονικής κοινοβιακής ζωής, από την μονή της μετάνοιας του.

Ο λόγος;:
Πριν από περίπου μια εβδομάδα ο μοναχός Σάββας μοίραζε, στη μονή, κάποια φυλλάδια που ενημέρωνε περιληπτικά για θέματα σχετικά με τη περσινή ψεύδο-σύνοδο της Κρήτης.
Ο [ψεύδο]ηγούμενος τον ρώτησε αν έχει ευλογία να το κάνει αυτό και εφόσον έλαβε αρνητική απάντηση τον διέταξε να μαζέψει τα πράγματα του και να αναχωρήσει εντός των ημερών για τη… σκήτη Ραντένι. Ο επιβεβλημένος κανόνας έχει αόριστη χρονική διάρκεια.

Παρόλο που ο μοναχός Σάββας είχε έντονους προβληματισμούς όσον αφορά την ψευδοσύνοδο της Κρήτης δεν είχε αποφασίσει για την διακοπή μνημοσύνου λόγο της φυσικής του κατάστασης. Συνεπώς συμμετείχε σε όλες τις ακολουθίες της μονής. Συνάμα, όμως, ομολόγησε εμπράκτως διαμοιράζοντας τα εν λόγω φυλλάδια.

Η αντίδραση του [ψευδο]ηγούμενου υπήρξε σφοδρή πλην αντικανονική και αυθαίρετη.

Επιπλέον, ως «καλός ποιμήν», «άδειασε» των μοναχό για την σωτηρία του οποίου θα δώσει λόγο ενοποιώ Θεού, σε μια σκήτη που ο ίδιος ο [ψευδο]ηγούμενος θεωρεί «σχισματική». Πόση παράνοια πιά;;; 
η "περιουσία" του διωχθέντος μοναχού

Με αυτή του τη κίνηση, ο αφηνιασμένος [ψευδο]ηγούμενος «πατέρας» Hariton Negrea δημιουργεί ένα μοναδικό προηγούμενο στην Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία μετατρέποντας τον μοναχό Σάββα Βούλπε στο πρώτο κατ’ επιβολήν αποτειχισμένο!

Ο π. Πάμβο Τζουγκανάρου περιέλαβε με αγάπη και φροντίδα τον μοναχό Σάββα ο οποίος δύναται να επιδοθεί πλέον απερίσπαστα στις μοναχικές του μέριμνες.[1] Τη κουρά του μοναχού Σάββα Βούλπε είχε τελέσει ο αείμνηστος Γέροντα Iustin Pîrvu, ένας από τους επιζώντες των κομμουνιστικών φυλακών, κάτι αντίστοιχο με το σοβιετικό γκούλαγκ.


Πηγή (στα Ρουμανικά)
μετάφραση Σ.Δ.

Σχόλια:
1) Κάποτε οι "δήμιοι" έγιναν το μέσο, να γεμίσει η εκκλησία μας με μάρτυρες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Με τη διαφορά ότι στις μέρες μας οι "δήμιοι" φοράνε ράσα και κρατάνε δεσποτική ή ηγουμενική ράβδο.

2) Τι πιο απλό: Όποιος δεν σκύβει το κεφάλι στον Οικουμενισμό, δεν ράβει το στόμα του και δεν αποδέχεται την (ψευδο)Σύνοδο θα διώκεται.. (και θα εκδιώκεται από το μοναστήρι)

Τα μοναστήρια -ακόμη και στο Άγιο Όρος- έγιναν πλέον θέρετρα πολυτελείας. Δεν έχουμε πρόβλημα: Μοναχούς θα βρίσκουμε (εξ άλλου ακόμη κι όταν έχει νηστεία, μπορούν να συνοδεύουν τον ηγούμενο τους "έξω" και να τρώνε κανονικά. Οι μοναχοί στις μέρες μας έχουν συγγενείς, διαλέξεις, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς κρασιών και μαγειρικής, συνοδείες εικόνων και άλλες άφθονες αφορμές για να βγαίνουν όλο και πιο συχνά στον κόσμο, οπότε παίρνουν "ευλογία" να μην νηστεύουν).

3) Πάλι καλά που τον μοναχό π.Sava Vulpe τον έστειλαν σε άλλη σκήτη (ίσως τον λυπήθηκαν λόγω της κατάστασης του), και δεν τον πέταξαν μέσα στα μεσάνυχτα έξω από το μοναστήρι, μέσα στο σκοτάδι, όπως συνέβη πχ σε μοναχό στην Κουτλουμουσίου του Αγ.Όρους (δείτε εδώ). Και ΧΩΡΙΣ τα πράγματα του!
Προηγουμένως είχαν παραβιάσει και αντικαταστήσει την κλειδαριά από το κελί του! Με ένα μικρό σακίδιο (με το οποίο περιφερόταν από καλύβα σε καλύβα μια βδομάδα), χωρίς φαγητό από την Μονή για μέρες, μέσα στο σκοτάδι, έξω από το μοναστήρι. Πραγματική ευλογία.
Τα ίδια που συνέβησαν στο Χιλανδάρι, στην Μεγίστης Λαύρας, στην Ρουμάνικη Σκήτη κλπ (δείτε δεκάδες περιπτώσεις διώξεων στην ετικέτα μας "Διώξεις αγιοριτών".


4) Ας τα βλέπουν κάποιοι (κάποτε) αυτοπροσδιοριζόμενοι ως "αντιοικουμενιστές" που κλείνουν τα μάτια σε όσα συμβαίνουν. Έτσι μας θέλει ο Κύριος; Σιωπηλούς απέναντι στην αδικία; Τι νομίζετε, θα δώσετε λόγο για την ένοχη αυτή σιωπή σας ή όχι;

Θυμίζουμε πρόσφατη ανάρτηση μας:
Η Προφητεία Αγίου Ανατολίου της Όπτινα ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ: Οι αγιορείτες προδίδουν την πίστη για να σώσουν "τα ντουβάρια" από τα μοναστήρια τους.

Ομάδα εκπαιδευτικών "ο Παιδαγωγός"Σημεία τών καιρών στίς μέρες τής μεγάλης προδοσίας...

florentis 1433

Ακόμη και σ΄αυτή την παράνομο Σύνοδο της Φεράρας οι θρόνοι τών υπερφίαλων Παπικών Καρδιναλίων ήσαν πιό ψηλά από τίς θέσεις τών Ορθοδόξων, θέλοντας καί μ' αυτόν, τόν αστείο κατά τα άλλα τρόπο, να δείξουν την εκκλησιαστική "υπεροχή" τους κι΄ότι εδώ, "αυτοί θα έχουν το επάνω χέρι ! "

Τα λόγια του Πάπα Ευγένιου Δ', πληροφορούμενου ότι ο Μάρκος δεν υπέγραψε τον Ενωτικό Όρο τα λέει όλα : "Λοιπόν, Μάρκος δεν υπέγραψε ουδέν εποιήσαμεν ".

Όμως, και ανεξάρτητα των πολιτικών κινήτρων του Αυτοκράτορα της εποχής Ιωάννη Η' Παλαιολόγου, που εναγωνίως αναζητά βοήθεια ανθρώπινη απο τη Δύση, έναντι του ερχόμενου εξ' Ανατολών κινδύνου των Τούρκων, η βοήθεια έπρεπε να αναζητηθεί στους Ουρανούς.

Ο Αυτοκράτορας κυρίως, αλλά και οι Εκκλησιαστικοί της εποχής αναζήτησαν τη βοήθεια στη γη.

Η έλλειψη πίστης στο Θεό τους κατέστησε υποκριτές, που αδυνατούσαν εκεί μπροστά στα μάτια τους να Τον δούν. Να δουν δηλαδή τα Σημεία των καιρών.

Απο το 1422 ο Ιωάννης Η' κυβερνά, μιάς και ο πατέρας του Μανουήλ Β' Παλαιολόγος έχει καταπέσει λόγω σοβαρής ασθένειας.

Το έτος αυτό θα στείλει μια επιστολή στον Πάπα Μαρτίνο Ε' ( 1417-1431 ).

Ιδού μερικά της σημεία.

"... Δέον να συγκροτηθεί Οικουμενική Σύνοδος κατά τας επτά Οικουμενικάς Συνόδους. Ο τόπος έσται η Κωνσταντινούπολις, όμως αδυνατούμε να υποβληθούμε εις τας δαπάνες ταύτας. Δια τούτο παρακαλούμε Υμάς να φροντίσετε περί των δεόντων... Ημείς εσμέν σχεδόν τελείως κατεστραμμένοι... Ως προς τον χρόνον ημείς ηθέλομεν ίνα η Ένωσις γίνει και σήμερον..." !!!!
+++++++++++++

Όταν ο Αυτοκράτωρ γράφει αυτά υπολείπονται 30 και πλέον ολόκληρα χρόνια για να επέλθει οριστικά και αμετάκλητα ο κίνδυνος των Τούρκων με την Άλωση.

Ο Πάπας Μαρτίνος; Δεν θα χάσει την ευκαιρία. Θα αποστείλει εκπρόσωπο του τον Αντώνιο Μάσσα, ο οποίος ενώπιον του Πατριάρχου Ιωσήφ και της Συνόδου θα πει τα εξής ταπεινωτικά λόγια : " Εάν έχετε σκοπόν ο τε Βασιλεύς και ο Πατριάρχης γενέσθαι την ένωσιν, προς πίστιν ήν κατέχει η Ρωμαϊκή εκκλησία και γενέσθαι υποταγήν προς τον Πάπαν... Όστις Θεός έν τη γη...".

Και όμως, ο Πατριάρχης και η Σύνοδος τον ακούν.

Έν τω μεταξύ ο Πάπας Μαρτίνος πεθαίνει και τον διαδέχεται ο Πάπας Ευγένιος Δ' το 1431. Ο Ευγένιος βρίσκεται απροετοίμαστος να συμμετέχει σε μια Λατινική Σύνοδο στην Βασιλεία, που ξεκίνησε τις εργασίες της στις 23 Ιουλίου 1431.

Η Σύνοδος αυτή επιθυμούσε πράγματι να κάνει αναμορφωτικό έργο και ξεκίνησε απ' την κεφαλή, αυτόν τον Πάπα. Ο Πάπας διαμαρτυρήθηκε και αφού δεν εισακούστηκε, διέκοψε την επαφή με τη Σύνοδο.

Η Σύνοδος της Βασιλείας ζήτησε εκπροσώπους της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με σκοπό την ένωση. Οι εργασίες της Συνόδου τραβούν σε μάκρος.

Φθάνουμε έτσι στις 8 Ιανουαρίου 1438, που ο Πάπας Ευγένιος εκήρυξε την έναρξη των εργασιών άλλης Συνόδου στη Φερράρα της Ιταλίας.

Το έτος αυτό η Δυτική Εκκλησία είναι διασπασμένη και υπάρχουν δυο έν λειτουργία Σύνοδοι, που διεξάγουν πόλεμο μεταξύ τους, δια των όπλων του αφορισμού, των καθαιρέσεων και των απαγορεύσεων.

" Ο πτωχό-αλαζών Αυτοκράτωρ και ο Πατριάρχης καθώς ετοιμάζοντο, ίνα αποδημήσωσιν εις την Ιταλίαν, έριζον τις των δυο να λάβη το πλείον των 15.000 Φλωρίων, όσπερ ο Πάπας ως μισθόν δουλείας αυτών, εστειλεν αυτοίς...".

Ποιός μας τα διασώζει αυτά; Μα ένας εκ των Αρχόντων της Εκκληςιας της Κωνσταντινουπόλεως, που συμμετέχει αυτοπροσώπως, ο Μέγας Εκκλησιάρχης και Δικαιοφύλαξ Σίλβεστρος Συρόπουλος.

Θα συμπλήρωνα όχι μόνο ως μισθόν δουλείας αλλά ως ανταπόδοση προδοσίας. Στα χρόνια του Χριστού υπήρξε ένας, ο Ιούδας, τώρα υπάρχουν δυο. Τελικά ο απόπλους απ' την Κωνσταντινούπολη θα γίνει 27 Νοεμβρίου 1437.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ...


"Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι; " ( Ματθ. ΙΣΤ, 3 ).


Δεν θα προλάβουν να εγκαταλείψουν τον Βόσπορο και τα σημεία των καιρών παρουσιάζονται. Δυο ισχυρότατοι σεισμοί σείουν συνθέμελα την Κωνσταντίνου Πόλιν.

Θα φθάσουν στη Βενετία στις 8 Φεβρουαρίου 1438. Ο Πατριάρχης με τον κλήρο μετέβησαν στον ναό του Αγίου Μάρκου, και ως γράφει ο Συρόπουλος είδαν και τα κλεμμένα.

Μπροστά στα μάτια τους ο Θεός τους δείχνει σημεία των καιρών και με ποιούς έχουνε μπλέξει καί εν τούτοις εκείνοι συνεχίζουν να μή διακρίνουν το πρόσωπο του ουρανού.


Οι Λατίνοι τους οδηγούν στο σημείο που έχουν τοποθετήσει τα κλεμμένα απ' την Κωνσταντινούπολη απο την Δ' Σταυροφορία και δεν αντιλαμβάνονται που, με ποιούς, και γιατί, πρόκειται να συνέλθουν. Μετά απο 20 ημερες αναχώρησαν για τη Φερράρα.

Έξη Λατίνοι Επίσκοποι πρόφτασαν στο δρόμο τον Πατριάρχη και απαίτησαν όταν συναντηθεί με τον Πάπα να ασπασθεί τον πόδα του.
Ο Πατριάρχης βέβαια αντέδρασε και δεν το έπραξε. Ο Θεός βοά. Στις Πράξεις των Αποστόλων ( 10, 25-26 ), ο εκατόνταρχος Ρωμαίος Κορνήλιος πέφτει γονατιστός στα πόδια του Αποστόλου Πέτρου. Και ο Απόστολος θα του πει: " Ανάστηθι, καγώ άνθρωπος ειμί ".

Ο Απόστολος Πέτρος δηλώνει άνθρωπος, και ο Πάπας, υποτίθεται στην έδρα του Πέτρου καθεζόμενος, δηλώνει Θεός.

Και όμως και πάλι οι δικοί μας δέν διακρίνουν το πρόσωπο του ουρανού. Τελικώς η Σύνοδος της Φερράρας ανεκηρύχθη την 9η Απριλίου 1438. Ποια όμως ημέρα ήταν αυτή;

"Συμπτωματικά " Μεγάλη Τετάρτη !!!


Μεγάλη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε και η προδοσία του Ιούδα. Προϋπήρξαν τα Φλωρία της προδοσίας, ιδού τώρα και η Ουράνια επιβεβαίωση. Και όμως συνεχίζουν να μή διακρίνουν το πρόσωπο του ουρανού.

Οι μήνες περνούσαν, και ο Αυτοκράτωρ με τους κόλακες του είχαν επιδοθεί στο " πνευματικό " έργο του κυνηγίου.

Έφτασε μάλιστα να ζητιανεύει απ' τον Πάπα να του στείλει άλογα. Και πράγματι μετά απο παρακάλια τριών μηνών του εστειλε δέκα άλογα.

Έν τω μεταξύ ξεσπά στη Φερράρα λοιμώδης νόσος. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά. Οι Λατίνοι Καρδινάλιοι φοβήθηκαν. Απο τους έντεκα παριστάμενους έφυγαν οι έξη.

Απο τους 150 Λατίνους Επισκόπους έφυγαν οι 100.

Απο τους δικούς μας " Θεία χάριτι ουδείς έπαθεν κακόν, η ενόσησεν κατα τον καιρόν τον του λοιμού. Όπερ εφάνη λίαν παράδοξον " ( Συρόπουλος ). Και όμως ούκ ηβουλήθησαν συνιέναι.
Ο καιρός περνά και ο Θεός υπομονετικά τους διαφυλάσσει και τους δείχνει Σημεία.

Οι Λατίνοι κυκλοφορούν φυλλάδια στα οποία κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία γιά 54 αιρέσεις. Τελικά στις 10 Ιανουαρίου 1439 αποφασίζεται η μεταφορά στη Φλωρεντία.

Στις 29 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι εργασίες στο παλάτι του Πάπα.

Ο ´Αγιος Μάρκος ο Ευγενικός ανθίσταται. Βοά ότι η προσθήκη " και εκ του Υιού " δηλαδή ότι το Filoque αποτελεί αίρεση.
Ο Μητροπολίτης Νίκαιας Βησσαρίων θα αποδειχθεί προδότης του δόγματος. Μάλιστα θα αποκαλέσει τον Άγιο Μάρκο Ευγενικό δαιμονισμένο και θα κινηθεί και απειλητικά εναντίον του.

Οι Λατίνοι ζητούν οικονομία και συγκατάβαση απ' τον Μάρκο, ο οποίος απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται οικονομία και συγκατάβαση στα θέματα της πίστεως. Ο Νίκαιας Βησσαρίων και ο Ρωσίας Ισίδωρος ( έτερος προδότης του δόγματος ), έδιναν τον υπέρ πάντων αγώνα τους.

Η διάσπαση προ των πυλών. Και όμως τα σημεία των καιρών ου ηδηνήθησαν γνώναι.

Και ο Πατριάρχης Ιωσήφ τι απέγινε; Ιδού τα τελευταία του λόγια: " ... Ενούμαι αυτοίς και συγκοινωνώ ". Τελικά όμως συγκεκριμένος Πατριάρχης δεν θα υπογράψει τον Ενωτικό Όρο, διότι Οκτώ μόλις ημερες πριν την υπογραφή του " δειπνήσας, απήλθε εις τον κοιτώνα του, αποθανόντος εκ συγκοπής, η αποπληξίας αιφνιδίως " ( "μέ κόπρον εκβαλόντα εκ τού στόματός του..." όπως αναφέρουν οι ιστορικοί ).

Ακόμη και μετά απ' αυτό το αναμφισβήτητο τραγικό Σημείο των καιρών η υποκρισία συνεχίζεται.

Θα υπογράψουν όλοι πλην του Εφέσου Μάρκου Ευγενικού, του αδελφού του Ιωάννη Ευγενικού, και του Σταυρουπόλεως Ησαια που όμως θα αποδράσει για να μην υπογράψει.

Έτσι λοιπόν στις 5 Ιουλίου 1439 υπεγράφη ο Όρος της ενώσεως απο Λατίνους και Έλληνες.
Την επόμενη εντός του ναού Ανεγνώσθη μετά την δοξολογία. Τελικά οι υποσχέσεις του Πάπα για βοήθεια παρέμειναν στα λόγια.

Στις 19 Οκτωβρίου η αποστολή των Ελλήνων αναχώρησε απο την Ιταλία και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη την 1η Φεβρουαρίου 1440.

Η επιστροφή τους όμως δεν βρήκε αυτούς χωρίς σημεία των καιρών.

Η σύζυγος του Αυτοκράτορος ήδη νεκρή.

Η σύζυγος του αδελφού του Δημητρίου Παλαιολόγου και αυτή νεκρή.


Στην Κωνσταντινούπολη αναζητείται Πατριάρχης ενωτικός. Το σκάφος της Εκκλησίας κλυδωνίζεται. Η άλωση δεν θα αργήσει ως Υπέρτατο Σημείο.

Όσον αφορά τους προδότες του δόγματος Βησσαρίωνα και Ισίδωρο και οι δυο έγιναν Καρδινάλιοι. Οι πρώτος μαλιστα παρ' ολίγον και Πάπας. Πέθανε στις 18 Νοεμβρίου 1472 στη Ραβένα, στο σπίτι του Διοικητή της πόλης Αντώνιου Δανδόλου.

Αντιλαμβανόμενος το τέλος του ζήτησε να τον μεταφέρουν με το κρεββάτι στην αυλή. Εκεί μπροστά σε πλήθος κόσμου είπε το Σύμβολο της Πίστεως με την προσθήκη του Filioque. Αμετανόητος ώς το τέλος...


ΠΗΓΗ

Προσπαθώντας να πεί κάποιες αλήθειες, απέδειξε ότι ο Οικουμενισμός έχει κερδίσει τον παπούλη! Τι λέει ο μητροπολίτης του;

Αποτέλεσμα εικόνας για παπικοι εγκυρα μυστηρια

Ὁ π. Ἀντώνιος Χρήστου, τῆς Ἱ. ΜητροπόλεωςΓλυφάδας, κηρύττει ὅτι οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἔχουν …ἔγκυρα Μυστήρια!!!«Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιτρέπει νὰ παντρευόμαστε μὲ Παπικοὺς καὶ ἑτεροδόξους, ἀλλὰ ὄχι μὲ Παλαιοημερολογίτες, γιατὶ ἔχουν ἄκυρα Μυστήρια».
(Δεῖτε στὸ 3.40)

Στο δρόμο της ΕπΑνάστασης. Ομιλία 18η : Το (δήθεν) μάθημα των Θρησκευτικών.


Στο δρόμο της ΕπΑνάστασης. Ομιλία 18η : 
Το (δήθεν) μάθημα των Θρησκευτικών.όπως πάντα, προτείνουμε να αφιερώσετε 15 λεπτά και να ακούσετε την ομιλία ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!
Ο αγωνιστικής θεολόγος καλεί τους μαθητές και τους γονείς να ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝ,
ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ.

Άλλοι διαβάζουν και φρίττουν, κι άλλοι τα δικαιολογούν "άχρι καιρού"!


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΛΑΘΗΤΟΥ.... ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΥΜΩΝ..... ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ (salpismazois): Διαβάστε να δείτε ποίον ονομάζουν κάποιοι.... "αγιώτατον εν Κυρίω αδελφόν", και μετά ποίου "επιδιώκουν την ένωσιν", ούτως ώστε και... "ίνα πάντες εν ώσιν".

Πάπας και Παπισμός
...Κατά το έτος 1870 η Ρωμαιοκαθολική «Εκκλησία» αναγνώρισε το αλάθητο του «Πρωθιεράρχου» της Ρώμης ως δόγμα. Ιδού το σχετικό κείμενο.

1: «Ο Πάπας (της Ρώμης) είναι θείος άνθρωπος και ανθρώπινος Θεός. Γιʼ αυτό κανείς δεν μπορεί να τον δικάσει ή να τον κρίνει. Ο Πάπας κέκτηται θεία εξουσία, η δε εξουσία του είναι απεριόριστη (απόλυτη). Για τον Πάπα είναι δυνατά πάνω στη γη τα ίδια ακριβώς που είναι δυνατά για τον Θεό στους ουρανούς. Ό, τι έχει κάνει ο Πάπας είναι το ίδιο σαν να το έκανε ο Θεός. Τις εντολές του πρέπει να τις εκτελούμε σαν εντολές του Θεού. Ο Πάπας μέσα στον κόσμο είναι το ίδιο πράγμα που είναι ο Θεός μέσα στον κόσμο ή η ψυχή μέσα στο σώμα. Η εξουσία του Πάπα είναι υψηλότερη από κάθε δημιουργημένη εξουσία, γιατί η εξουσία του κατά κάποιο τρόπο εκτείνεται στα ουράνια, τα γήινα και τα καταχθόνια (πράγματα), για να δικαιωθούνε σʼ αυτόν οι λόγοι της Γραφής: “ Πάντα υπέταξας υπό τους πόδας Του” (πρβλ. Αʼ Κορ. ιεʼ, 27. Εφ. αʼ, 22).
Στην εξουσία του Πάπα και στο θέλημά του έχουν παραδοθεί τα πάντα και κανείς και τίποτε δεν μπορεί να του αντισταθεί ή εναντιωθεί. Αν ο Πάπας παρέσυρε μαζί του μέσα στην κόλαση εκατομμύρια ανθρώπων, τότε κανείς τους δεν θάχε το δικαίωμα να τον ρωτήσει: “ Άγιε πάτερ, γιατί το κάνεις αυτό;”Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΘΗΤΟΣ ΟΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΕΤΙ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΝΕΙ.

Η βουλή (το θέλημα) του Θεού, κατά συνέπεια δε και του Πάπα, ο οποίος είναι ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, έχει την ανώτατη εξουσία παντού. Ο Πάπας φέρει δύο ξίφη στη ζώνη, εξουσιάζει δηλαδή τα πνευματικά και τα εγκόσμια, τους Πατριάρχες και τους Επισκόπους, τους αυτοκράτορες και τους βασιλιάδες. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είναι υπήκοοί του. Εκείνος είναι τα πάντα, είναι πιο ψηλά από κάθετι και έχει μέσα του τα πάντα. Ό, τι εκείνος (ο Πάπας) επαινεί ή αποδοκιμάζει, όλοι πρέπει να το επαινούν ή να το αποδοκιμάζουν.

Ο Πάπας δύναται ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ. ΕΧΕΙ (ο Πάπας) ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΥΝΑΤΑΙ (ενεργώντας – σ.τ.μ.) ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ (στο πείσμα της αλήθειας – σ.τ.μ.)

ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΘΕΤΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΣΤΟ. ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕΤΕΔΩΣΑΝ. ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΚΑΘΕΤΙ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.

ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΕ ΑΓΙΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΕΣ ΘΕΛΗΣΕΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ Σʼ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΟΟΥΝΤΟ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΟΥΝ Σʼ ΑΥΤΟ.

Ο Πάπας έχει εξουσία πάνω στο Καθαρτήριο (πύρ) και την κόλαση. Είναι ο Δεσπότης της Οικουμένης. Με την απεριόριστο εξουσία του ενεργεί τα πάντα μόνο ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΜΕΙΣ Η ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. Το να αμφιβάλλει κανείς για την δύναμη του αποτελεί ιεροσυλία. Η δύναμη και εξουσία του είναι ανώτερη και ευρύτερη από την δύναμη και εξουσία όλων των αγίων και των αγγέλων. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, έστω και με τη σκέψη, να διαμαρτυρηθεί ενάντια σε απόφαση η κρίση του

Η εξουσία του Πάπα δεν έχει μέτρο ούτε όρια. Όποιος αρνείται την ανώτατη εξουσία και ηγεμονία του Πάπα αμαρτάνει ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο, διαιρεί τον Χριστό και είναι αιρετικός. Μονάχα στον Πάπα δόθηκε η εξουσία να αφαιρεί οτιδήποτε από οποιονδήποτε και να το δίνει σε άλλον. Ο Πάπας έχει εξουσία να αφαιρεί και να διαμοιράζει αυτοκρατορίες, βασίλεια, πριγκηπάτα και, κάθε λογής περιουσία. Την εξουσία του ο Πάπας τη λαμβάνει απευθείας από τον Θεό, οι δε αυτοκράτορες και οι βασιλιάδες από τον Πάπα.

Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, όποιος δε αρνείται αυτό το πράγμα είναι ψεύτης. Ο Πάπας είναι αντικαταστάτης του Θεού πάνω στους καλούς και τους κακούς αγγέλους, ότι τελείται μα την εξουσία του Πάπα, τελείται μα την εξουσία του Θεού.
Όποιος δεν υπακούει και δεν υποτάσσεται στον Πάπα, δεν υπακούει και δεν υποτάσσεται στον Θεό. Κάθετι που κάνει ο Πάπας είναι αρεστό στο Θεό.


Τον Πάπα δεν μπορεί να τον κρίνει κανείς, επειδή έχει λεχθεί ότι: “ Ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπʼ ουδενός ανακρίνεται”. Η δύναμη και η εξουσία του εκτείνεται ίσαμε τα πνευματικά, τα γήινα και τα καταχθόνια. Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, στο σώμα του δε, ζει το Άγιο Πνεύμα. 


Ο Πάπας είναι κύριος πάντων, βασιλιάς και αιτία πάσης αιτίας. Ο Πάπας είναι νυμφίος και κεφαλή της Οικουμενικής Εκκλησίας. Ο Πάπας δεν μπορεί να πλανάται η να κάνει λάθος, είναι παντοδύναμος και μέσα του ενυπάρχει όλο το πλήρωμα της δυνάμεως και εξουσίας. Είναι ο Πάπας πιο ψηλά από τον Απόστολο Παύλο, γιατί σύμφωνα με την κλήση του στέκει στο ίδιο επίπεδο με τον Απόστολο Πέτρο. Γιʼ αυτό τον λόγο μπορεί να διαφωνεί με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και να δίνει εντολές αντίθετες με τις επιστολές εκείνου.

Το να κατηγορεί ή να καταγγέλλει κάποιος τον Πάπα είναι το ίδιο όπως το νʼ αμαρτάνει ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο, είναι δε κάτι που δεν συγχωρείται ούτε σʼ αυτόν ούτε στον μέλλοντα αιώνα.

Τό τριπλό στέμμα (η τιάρα- σ.μ.) του Πάπα σημαίνει το τρισσό της εξουσίας του: Πάνω στους αγγέλους στους ουρανούς, πάνω στους ανθρώπους στη γη και πάνω στους δαίμονες στην κόλαση. Ο Θεός παραχώρησε στην εξουσία του Πάπα όλους τους νόμους, αλλά Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΑΠʼ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

ΑΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΑΠΕΦΘΕΓΓΕΤΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΤΕ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ. Ο Πάπας είναι ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΥΓΕΙΑ ΤΗΣ. Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΥΝΑΤΑΙ...».

Τέτοια είναι κατά γράμμα η απόφαση της Πρώτης Βατικανής Συνόδου, που λήφθηκε επί Πάπα Ρώμης Πίου Θʼ κατά το έτος 1870! Όχι σʼ οποιουδήποτε απομακρυσμένους μεσαιωνικούς χρόνους, αλλά όλο κι όλο μόλις τον περασμένο αιώνα – πρίν εκατόν περίπου χρόνια!
Είναι ενήμεροι μήπως για μια τέτοια απόφαση όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί; Γνωρίζουνε μήπως το πλήρες κείμενό της ακόμα κι αυτοί οι ίδιοι οι Ρωμαιοκαθολικοί;
Είναι αμφίβολο αν γνωρίζουν! Γιατί η συνείδηση και το υγιές ηθικό αισθητήριο του τίμιου ανθρώπου δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τέτοιο ιερόσυλο και βλάσφημο «δόγμα», το οποίο αποδίδει σε άνθρωπο θνητό, όσο κι αν αυτός στέκει ψηλά πάνω στην κλίμακα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ιδιότητες που μπορούν να ανήκουν μόνο και μόνο στον Θεό!
Αν όμως τη γνωρίζουν, τότε αποδεικνύουν μʼ αυτό την ασέβειά τους και την έλλειψή τους σε αρχές, με το να αναγνωρίζουν μια τέτοια «Εκκλησία» - που επέτρεψε τη διακήρυξη τέτοιου «δόγματος»- ως τη χαριτωμένη (την πλήρη Χάριτος – σ.μ.) Εκκλησία του Χριστού, στους κόλπους της οποίας είναι δυνατό να λάβει κανείς τη σωτηρία.

Η ιερόσυλη και βλάσφημη αυτή απόφαση παραμένει σε ισχύν μέχρι και σήμερα, γιατί δεν έχει κηρυχτεί με καμμιά άλλη πράξη ως εστερημένη ισχύος και νοήματος, μολονότι πρόσφατα, το 1962 συνήλθε η πληρεξούσια γιʼ αυτό Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος.
Κι αυτό είναι κατανοητό, γιατί η ανάκληση και ακύρωση μιάς τέτοιας απόφασης θα σήμαινε πέρα για πέρα υπόσκαψη του γοήτρου και του κύρους του ανακαλούντος στα μάτια ολοκλήρου του κόσμου και καταστροφή του παμπάλαιου πνευματικού θεμελίου, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Λατινική αυτή «Εκκλησία». Η Λατινική «Εκκλησία» αποχωρίστηκε από την αγία Ορθοδοξία το έτος 1054 ακριβώς σαν συνέπεια της ήδη τότε εδραιωθείσης ψευδούς και λανθασμένης διδασκαλίας περί ηγεμονίας και αλαθήτου του Πάπα Ρώμης ως του υποθετικού «τοποτηρητή του Χριστού».
Η απόφαση της Αʼ Βατικάνειας Συνόδου του 1870 ορίζει ιδιαίτερα «ότι, όταν ο Επίσκοπος της Ρώμης ομιλεί από καθέδρας, δηλαδή όταν – εκπληρώνοντας τη διακονία του ως ποιμένος και διδασκάλου όλων των Χριστιανών- καθορίζει τη διδασκαλία περί πίστεως ή ηθικής , την οποία η όλη Εκκλησία οφείλει να κρατεί και συντηρεί, έχει (ο Πάπας – σ.μ.) – μέσω της Θείας βοήθειας, για την οποία του δόθηκε υπόσχεση στο πρόσωπο του μακαρίου Πέτρου- εκείνο το αλάθητο, με το οποίο ο Θείος Σωτήρας ευδόκησε να προικίσει την Εκκλησία Του...»...

1 [«Ο ελεύθερος Λόγος της Καρπαθιανής Ρωσσίας», Αρ. 209-210, 1976].
2 [Πρωθ. Μητροφάνους Ζνόσκο-Μπρόβσκυ: « Ορθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός και Παραθρησκεία. Συγκριτική Θεολογία», εκδ. Ιεράς Λάυρας Αγ. Τριάδος και Αγ. Σεργίου, Τμήμα Μόσχας της Παρρωσικής Εταιρείας Διατηρήσεως Ιστορικών και Πολιτιστικών Μνημείων, 1992].
Εκ του βιβλίου: ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ;
Παπισμός
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΠΗΓΗ